השפעת הכיוונים על פעילות המוח

מחקרים שנעשו לאחרונה מאשרים כי מוח האדם רגיש מאוד לאוריינטציה, למיקום ולכיוון במרחב


השפעת הכיוון על סדר במוח

המסקנה: החושים הטבעיים של האדם  לכיוון  (אוריינטציה) ולסדר עלולים להשתבש כשגרים בבניין עם אוריינטציה שגויה, בית שאיננו ‘בית מביא מזל` (שאיננו בנוי לפי האדריכלות  של הסטהפטיה וודה).
זה עלול לגרום לבעיות בריאותיות, פסיכולוגיות וחברתיות.

סימוכין:  Progress in Neurobiology 13 (1979): 419-439;
Journal of Neuroscience 15 (1995): 6280-6290; and 
Processing the Head Direction Cell Signal: A Review and Commentary’, Brain Research Bulletin 40 (1996): 477-486

Leave a Reply