חלק מהמחקרים על מי שגר בבית ואסטו

אחוזים גבוהים ביותר של מי שגרים בבתים שתוכננו לפי האדריכלות הוודית של מהרישי
שביעות רצון בכל תחום של החיים, בריאות (גופנית ונפשית) מעולה ועוד